Hva gjør vi for deg?

Første steg i prosessen mot å få kontroll, er at vi innhenter en komplett oversikt over din inkassogjeld. Denne innhenter vi ved å henvende oss til hvert eneste inkassoselskap som opererer i Norge, med forespørsel om oversikt over dine saker fra hvert selskap. Vi går gjennom de forskjellige sakene og kontrollerer at sakene ikke skulle vært foreldet samt at salærer/omkostninger og renter er korrekt i henhold til gjeldende lovverk. Når vi har utarbeidet en spesifisert oversikt over din gjeld (etter ca. 4-5 uker), kontakter vi deg og går igjennom oversikten sammen med deg for å sikre oss at den er komplett. Etter denne gjennomgangen vet du nøyaktig hva du skylder til de forskjellige selskapene og totalt sett. Bare det at du har ett konkret tall å forholde deg til, vil gjøre at du får senket skuldrene litt. Vi er dermed et stort steg nærmere fred og ro. Når vi er enige om at vi har fått med oss det du har av inkassogjeld, vil vi kartlegge din økonomi og lage en oversikt over dine inntekter og utgifter. Målet med dette er å finne et beløp du kan klare å leve med over tid i en utenrettslig avtale med dine kreditorer. Når vi har blitt enige om et minnelig og greit beløp du kan klare å betjene gjelden med pr. mnd, utarbeider og sender vi vårt forslag til utenrettslig nedbetalingsavtale til samtlige av kreditorene dine. Avhengig av hvor gammel gjelden er, hvor stor hovedstol er samt hvem som er fordringshaver, foreslår vi her å få ettergitt en del av gjelden samt få stoppet rentene. Når avtalen er godtatt av samtlige fordringshavere, vil du kun ha ett månedlig beløp å tenke på. Vi administrerer avtalen og tar oss av jobben med å fordele pengene korrekt utover de forskjellige kreditorene, Vi tar oss av alt for deg, slik at du kan tenke på andre ting. Etter avtalen er godtatt av kreditorene, vil du ikke motta ett eneste brev fra kreditorene dine lengre. Det eneste du vil motta er bekreftelser på at sakene er nedbetalt. Sliter du, eller kjenner du noen som sliter med inkassogjeld? Send inn vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg når du ønsker for en uforpliktende prat og videre kartlegging av din situasjon. Du kan selvfølgelig også sende en e-post til kontakt@gjeldsassistenten.no.

Sliter du, eller kjenner du noen som sliter med inkassogjeld?

Send inn vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg når du ønsker for en uforpliktende prat og videre kartlegging av din situasjon.


Kontaktskjema